Адрес: Минск, ул. Щербакова, 23
Телефон: +375 (17) 230-12-73