Адрес: Минск, ул. Стебенева, 6   
Телефон: +375 (17) 275-19-35