Адрес: Минск, ул. Есенина, 35/3
Телефон: +375 (17) 274-94-50